Privacy

verklaring

Ninarosa Juffermans vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij passende (beveiligings)maatregelen treffen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met ninarosa@ninarosa.nl 

Artikel 1: Wie zijn wij?

Ninarosa Juffermans is een eenmanszaak, gevestigd te (2583AG) Den Haag aan de Westduinweg 180A. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66778530. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, eventuele bedrijfsnaam en bijbehorende bedrijfsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de foto die jij hebt ingesteld in systemen waarmee wij werken, de inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken, communicatie omtrent de werkzaamheden, jouw Gmail adres of Hotmail e-mailadres (in verband met Google Drive), website en portretfoto’s. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot het einde van onze overeenkomst. Dit is bij een eenmalige opdracht zonder servicepakket of vervolgopdracht na de volledige betaling van de laatste factuur. Bij een doorlopende opdracht is dit wanneer de samenwerking niet wordt voortgezet en de laatste factuur van de laatste opdracht is betaald.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw (bedrijfs)naam, naam van de contactpersoon, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij voor uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social mediakanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin ontwerpen en screenshots van de voor jou verrichte werkzaamheden met daarbij jouw (bedrijfs)naam, logo, LinkedIn-profiel en een link naar jouw website wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelnummer, BTW-nummer, factuuradres, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, factuurnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mailadres voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer wij affiliate zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan ons kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiestatement en de privacyverklaringen van deze partijen, te weten:

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, logo, foto, website en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij met jouw toestemming op onze website en social media plaatsen. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij een Zoom call aanvraagt via de website, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het aanvraagformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden formulier verwijderen wij zodra de call is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerken jouw naam, e-mailadres, website, gravatar, IP-adres en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht permanent verwijderen.

Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst. Wanneer het een offline training betreft, kunnen wij tevens jouw dieetwensen en/of allergieën verwerken.

Wij verwerken in het kader van marktonderzoek met een commercieel belang tot slot jouw gewoonten, levensstijl, sociale contacten, reisgedrag, merkbewustheid, eerdere samenwerkingen, voorkeur voor producten, mediagedrag en vrijetijdsbesteding. Wij bewaren deze gegevens totdat ons onderzoek is voltooid.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de academy verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens, evenals de eventuele reacties die jij in de community plaatst, totdat jij jouw account verwijdert of geen toegang meer hebt tot de content.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij inzicht hebben in jouw gegevens wanneer wij in het systeem van onze klant werken om te helpen bij de bedrijfsvoering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.

Artikel 4: Welke rechten heb jij m.b.t. deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde besluitvorming – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar ninarosa@ninarosa.nl voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs met jouw BSN en pasfoto afgeschermd. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of wanneer dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen.

Artikel 6: Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar ninarosa@ninarosa.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.